Jim

Great Smoky Mountains

Pleasant autumn day in the Smokies

Great Smoky Mountains
Jim, Nov 3, 2015